A honlap az alábbi kötet kiegészítéseként jött létre, közreadva az ott hivatkozott és lejegyzésben közölt dallamok eredeti hangfelvételeit:

Bartók Béla: Török népzene Kis-Ázsiából. Magyar fordítás, kották és zenei felvételek. Közreadja: Sipos János. (Budapest, 2019, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Gül Baba Örökségvédő Alapítvány, L’Harmattan)

A digitális kiadás felelős főszerkesztője: Sipos János

A digitális kiadás szerkesztője: Bolya Mátyás

A szerkesztő munkatársa: Georgios Moysidis